روز شنبه ۲۹ اردیبهشت اشرف نشانان، ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف، با برگزاری تظاهراتها، همبستگی و حمایت خود را با قیام دلاورانه مردم کازرون اعلام کردند.

استکهلم

اسلو - نروژ

اتاوا - کانادا

مالمو - سوئد

بروس - سوئد

هانوفر - آلمان